Przekazanie pisma audytora z wyjaśnieniem przyczyn rozwiązania umowy na badanie sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr 14/2022

Temat : Przekazanie pisma audytora z wyjaśnieniem przyczyn rozwiązania umowy na badanie sprawozdań finansowych.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. 

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 roku, przekazuje pismo firmy audytorskiej, adresowane do Komisji, zawierające wyjaśnienie przyczyn rozwiązania umowy na badanie sprawozdań finansowych.

Pismo firmy audytorskiej LSI KNF Rozwiązanie umowy 

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.