Tekst jednolity Statutu Spółki

Raport bieżący nr 15/2022

Treść komunikatu : Tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu12 września 2022 roku Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Spółki zarejestrował zmiany treści par. 11a Statutu Spółki.

Tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik : Statut Spółki tekst jednolity

Podpis osób reprezentujących spółkę :

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakWiceprezes Zarządu

Najnowsze raporty bieżące

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.