Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po III kwartałach 2022 roku

Raport bieżący nr 16/2022

Temat : Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po III kwartałach 2022 roku.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. informuje na podstawie wstępnych danych o blisko 20% wzroście przychodów skonsolidowanych zrealizowanych w okresie trzech pierwszych kwartałów 2022 roku, które osiągnęły 39,8 mln PLN w stosunku do 33,3 mln PLN uzyskanych w analogicznym okresie 2021 roku. Z kolei w samym trzecim kwartale 2022 roku wartość przychodów skonsolidowanych Grupy Kapitałowej wzrosła o 37% w stosunku do drugiego kwartału 2022 roku.
Zarząd LSI Software S.A. informuje również, że w dniu 24 października 2022 roku otrzymał decyzję PFR S.A. w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej uzyskanej w ramach Tarczy Finansowej 2.0. Przychody z tytułu wskazanego umorzenia w kwocie 3,5 mln PLN zostaną rozpoznane w wynikach finansowych Grupy w czwartym kwartale 2022 roku.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Wiceprezes Zarządu

Najnowsze raporty bieżące

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.