Rezygnacja osoby nadzorującej – uzupełnienie

Raport bieżący nr 18/2022

Temat: Rezygnacja osoby nadzorującej – uzupełnienie. 

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku Zarząd LSI Software S.A. informuje, że w złożonej rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej LSI Software S.A. przez Pana Krzysztofa Wolskiego nie została podana przyczyna rezygnacji.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.