Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport bieżący nr 2/2023

Temat: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki LSI Software S.A., działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4022­­ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 1 marca 2023 roku, o godzinie 9:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Łodzi w siedzibie Spółki przy ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź.

Ogłoszenie NWZ 1 marca 2023

Projekty uchwał 1 marca 2023

Liczba i rodzaj akcji 

Formularz głosowania przez pełnomocnika NWZ 1 marca 2023

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.