Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po IV kwartałach 2022 roku

Raport bieżący nr 3/2023

Temat : Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po IV kwartałach 2022 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. informuje na podstawie wstępnych danych o ponad 6% wzroście przychodów skonsolidowanych zrealizowanych w 2022 roku, które osiągnęły rekordowy poziom w historii Grupy Kapitałowej przekraczając 57,4 mln PLN, w stosunku do 54,0 mln PLN uzyskanych w analogicznym okresie 2021 roku.
Z kolei w samym czwartym kwartale 2022 roku szacowana wartość przychodów skonsolidowanych Grupy Kapitałowej wyniosła ok. 17,4 mln PLN, co wskazuje na ich 20% wzrost w stosunku do trzeciego kwartału 2022 roku.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.