Powołanie do Zarządu

Raport bieżący nr 6 / 2023

Temat: Powołanie do Zarządu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LSI Software SA z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu 1 marca 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie _raport bieżący nr 4/2023_ postanowiło powołać do Zarządu Spółki Pana Tomasza Michniewicza.

Tomasz Michniewicz jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, mgr. inż informatyki, na tej samej uczelni ukończył również studia podyplomowe na kierunku zarządzanie kompetencjami menedżerów sprzedaży oraz zaawansowane systemy informatyczne – JAVA Enterprise Edition. Miłośnik nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań.
Ze sprzedażą związany od 20 lat, 10 lat związany był z branżą telekomunikacyjną, a obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. sprzedaży w LSI Software S.A., gdzie zajmuje się zarządzeniem sprzedażą i rozwojem rozwiązań dla branży HoReCa, w tym Robotów Pudu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _Rozporządzenie MAR_ – informacje poufne.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.