Treść uchwał NZW z dnia 1 marca 2023

Raport bieżący nr 4 / 2023

Temat: Treść uchwał NZW z dnia 1 marca 2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje w załączniku do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 1 marca 2023 roku podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgodnie z art.421 par. 2 i 4 KSH wyniki głosowań i zgłoszone sprzeciwy.

Uchwały podjęte na NWZ 1 marca 2023

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.