Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ.

Raport bieżący nr 5 / 2023

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd LSI Software SA przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 1 marca 2023 roku: SG Invest Sp. z o.o. korzystała z praw z 966 080 akcji LSI Software SA, które upoważniały SG Invest Sp. z o.o. do 2 430 400 głosów, co stanowiło 93 % głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 50% w ogólnej liczbie głosów. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 3 akcjonariuszy. Ogólna liczba głosów uczestniczących w tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynosiła 2 609 944 głosów.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.