Powołanie do Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 8 / 2023

Temat: Powołanie do Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LSI Software SA z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu 1 marca 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (raport bieżący nr 4/2023) postanowiło powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Apostilidisa powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Krzysztof Apostolidis jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, łódzkim przedsiębiorcą, założycielem i prezesem kilku spółek. W latach 90-tych ubiegłego wieku zasiadał w radach nadzorczych Spółdzielczego Banku Ludowego w Łodzi oraz Spółki Akcyjnej Guziejewski Albrecht – pierwszego prywatnego Domu Maklerskiego w Polsce.

W 1991 roku założył i jest do dzisiaj właścicielem firmy Partner Center która importuje i produkuje wina i alkohole w wielu krajach na świecie będąc jednym z głównych uczestników rynku FMCG w tym zakresie. Firma obsługuje segment rynku nowoczesnego, tradycyjnego oraz Horeca.

Z branżą deweloperską jest związany od ponad 20 lat, a przykładami poczynionych przez niego inwestycji są; budynek biurowy Oktagon usytuowany przy placu Wolności 3 – pierwszy tego typu budynek klasy A w Łodzi oraz nowoczesne Centrum Logistyczne w Wolborzu, wybudowane na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Spółka Partner Logistic zlokalizowana na terenie tego Centrum została jest zarządzana przez Krzysztofa Apostolidisa, który założył ją w 2006 roku. Był jednym z inwestorów Centrum Handlowo – Rozrywkowego Sukcesja.

Jedną z łódzkich wizytówek stała się zabytkowa kamienica „Secesja 89” położona przy ulicy Piotrkowskiej 89, zrewitalizowana przez spółkę Olimpus Investment – założoną i zarządzaną przez Krzysztofa Apostolidisa. Na terenie nieruchomości mieści się Konsulat Honorowy Królestwa Danii i wile innych firm.

Krzysztof Apostolidis od 2006 roku sprawuje urząd Konsula Honorowego Królestwa Danii w Łodzi, jest Kawalerem Orderu Dannebrog, nadanego przez Królową Danii Małgorzatę II. W 2015 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi. Jako lokalny patriota, angażuje się w działalność na rzecz rozwoju rodzinnej Łodzi, w jego ocenie wyjątkowego miasta, o tyle ciekawej co niezwykłej historii, niebanalnej architekturze i ogromnym potencjale. Jest żonaty, ma dwóch synów.

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) – informacje poufne.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Tomasz Michniewicz Członek Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.