Powołanie do Rady Nadzorczej – uzupełnienie

Raport bieżący nr  10/ 2023

Temat: Powołanie do Rady Nadzorczej – uzupełnienie. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2023 z dnia 1 marca 2023 roku zarząd informuje, że Krzysztof Apostolidis

– nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, o których mowa w art. 55 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r o Krajowym Rejestrze Sądowym (DZ.U. z 2001 r., nr 17, poz. 209 z póź. zm.).

-nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem emitenta, która jest w stosunku do niej konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.