Powołanie do zarządu – uzupełnienie

Raport bieżący nr  11/ 2023

Temat: Powołanie do Zarządu – uzupełnienie. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2023 z dnia 10 marca 2023 roku zarząd informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informacje, że Tomasz Michniewicz nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem emitenta, która jest w stosunku do niej konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Grzegorz Strąk Członek Zarządu

Najnowsze raporty bieżące

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.