Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po I kwartale 2023 roku

Raport bieżący nr  13/ 2023

Temat: Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po I kwartale 2023 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR — informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. informuje na podstawie wstępnych danych o blisko 21% wzroście przychodów skonsolidowanych zrealizowanych w pierwszym kwartale 2023 roku, które osiągnęły 12,9 mln PLN w stosunku do 10,7 mln PLN uzyskanych w pierwszym kwartale 2022 roku.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Tomasz Michniewicz Członek Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.