Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2022

Raport bieżący nr 14/2023

Temat: Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2022.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 24 maja 2023 roku, działając w trybie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, złożył wniosek Radzie Nadzorczej Spółki w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022. W przedmiotowym wniosku Zarząd LSI Software S.A., mając na uwadze obecne potrzeby kapitałowe oraz realizowane projekty, a także niepewność gospodarczą wywołaną konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz obserwowane zjawiska spowolnienia gospodarczego i rosnącej inflacji, rekomenduje, aby zysk netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 3.465.635,67 PLN przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2022 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

 

Podpis osób reprezentujących spółkę :

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Grzegorz StrąkCzłonek Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.

dołącz robota do swojego zespołu!

wyślij formularz i dowiedz się więcej