Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2022

Raport bieżący nr 15/2023

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2022.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 1 czerwca 2023 roku, Rada Nadzorcza uchwałą nr 7/RN/2023 po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącym sposobu podziału zysku za 2022 rok, o którym Spółka informowała raportem bieżącym z dnia 26 maja 2023, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wypłacić dywidendę w wysokości 978.228,60 złotych, co daje 0,30 złotych na jedną akcję, a pozostałą kwotę w wysokości 2.487.407,07 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2022 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

 

Podpis osób reprezentujących spółkę :

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Tomasz MichniewiczCzłonek Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.

dołącz robota do swojego zespołu!

wyślij formularz i dowiedz się więcej