Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport bieżący nr 16/2023

Temat: Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd spółki LSI Software S.A., działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4022¬¬ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2023 roku, o godzinie 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Łodzi w siedzibie Spółki przy ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź.


Treść ogłoszenia w załączniku.

Ogłoszenie ZWZ 30 czerwca 2023

Projekty uchwał 30 czerwca 2023

Sprawozdanie Rady Nadzorczej LSI Software SA za rok 2022

Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2022

Liczba i rodzaj akcji 

Formularz głosowania przez pełnomocnika ZWZ 30 czerwca 2023

Podpis osób reprezentujących spółkę :

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Tomasz MichniewiczCzłonek Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.