Transakcje na akcjach Spółki

Raport bieżący nr 42/2023

Temat: Transakcje na akcjach Spółki.

Podstawa prawna : Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu transakcji, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.
Powiadomienie dotyczy nabycia przez Prezesa Zarządu Grzegorza Siewierę w dniu 26 października 2023 roku 1100 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 14,70 zł za jedną akcję.
Łączna wartość transakcji wyniosła 16 170 zł. Nabycie nastąpiło na rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W załączniku treść otrzymanego powiadomienia.

Załącznik: Powiadomienie MAR 2023-10-27

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu

Najnowsze raporty bieżące

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.