Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po IV kwartałach 2023 roku

Raport bieżący nr  2/2024

Temat: Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po IV kwartałach 2023 roku. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR — informacje poufne.

Treść raportu:

 

Zarząd LSI Software S.A. informuje na podstawie wstępnych danych o niespełna 1% spadku przychodów skonsolidowanych zrealizowanych w okresie 2023 roku, które osiągnęły 56,9 mln PLN w stosunku do 57,4 mln PLN uzyskanych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Tomasz Michniewicz Członek Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.