SERWIS INWESTORSKI
LSI SOFTWARE S.A.

Slider

Raporty okresowe LSI Software S.A.

Raport półroczny 2019 r.

Raport półroczny 2019 – pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe – pobierz
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego – pobierz

Raport okresowy za I kwartał 2019 r.

Raport okresowy za I kwartał 2019 r. – pobierz
Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019 r. – pobierz

Raport skonsolidowany grupy kapitałowej 2018 r.

Skonsolidowany raport roczny 2018 – pobierz
Skonsolidowany raport roczny 2018 Grupy Kapitałowej z wprowadzeniem, notami, oświadczeniami, listem Prezesa Zarządu  – pobierz
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego – pobierz

Raport roczny 2018 r.

Jednostkowy raport roczny 2018 – pobierz
Jednostkowy raport roczny 2018 LSI Software S.A. z wprowadzeniem, notami, oświadczeniami, listem Prezesa Zarządu  – pobierz
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego – pobierz

Raport okresowy za III kwartał 2018 r.

Raport okresowy za III kwartał 2018 r. – pobierz
Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2018 r. – pobierz

Raport półroczny 2018 r.

Raport półroczny 2018 – pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe – pobierz
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego – pobierz

Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Raport okresowy za I kwartał 2018 r. – pobierz
Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 r. – pobierz

Raport skonsolidowany grupy kapitałowej 2017 r.

Raport roczny 2017 – pobierz
Sprawozdanie Grupy Kapitałowej 2017 z wprowadzeniem, notami, oświadczeniami, Pismem Prezesa Zarządu  – pobierz
Opinia i Raport Uzupełniający Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Sprawozdania Finansowego – pobierz

Raport roczny 2017 r.

Pismo Prezesa Zarządu – pobierz
Sprawozdanie Zarządu – pobierz
Wprowadzenie do sprawozdania – pobierz
Dodatkowe noty i objaśnienia – pobierz
Raport roczny 2017 – pobierz
Ład korporacyjny – pobierz
Opinia i Raport Uzupełniający Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Sprawozdania Finansowego – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – pobierz

Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Raport okresowy za III kwartał 2017 r. – pobierz
Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 r. – pobierz

Raport półroczny 2017 r.

Raport półroczny 2017 – pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe – pobierz
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego – pobierz

Raport okresowy za I kwartał 2017 r.

Raport okresowy za I kwartał 2017 r. – pobierz
Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r. – pobierz

Raport skonsolidowany grupy kapitałowej 2016 r.

Raport roczny 2016 – pobierz
Sprawozdanie Grupy Kapitałowej 2016 z wprowadzeniem, notami, oświadczeniami, Pismem Prezesa Zarządu  – pobierz
Opinia i Raport Uzupełniający Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Sprawozdania Finansowego – pobierz

Raport roczny 2016 r.

Pismo Prezesa Zarządu – pobierz
Sprawozdanie Zarządu – pobierz
Wprowadzenie do sprawozdania – pobierz
Dodatkowe noty i objaśnienia – pobierz
Raport roczny 2016 – pobierz
Ład korporacyjny – pobierz
Opinia i Raport Uzupełniający Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Sprawozdania Finansowego i Analiza – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – pobierz

Raport okresowy za III kwartał 2016 r.

Raport okresowy za III kwartał 2016 r. – pobierz
Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 r. – pobierz
Informacja dodatkowa za III kwartał 2016 r. – pobierz

Raport półroczny 2016 r.

Raport półroczny 2016 – pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe – pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy- pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – pobierz
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego – pobierz
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego – pobierz

Raport okresowy za I kwartał 2016 r.

Raport okresowy za I kwartał 2016 r. – pobierz
Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 r. – pobierz
Informacja dodatkowa za I kwartał 2016 r. – pobierz

Raport skonsolidowany grupy kapitałowej 2015 r.

Pismo Prezesa Zarządu – pobierz
Sprawozdanie Zarządu – pobierz
Sprawozdanie Grupy z wprowadzeniem i notami – pobierz
Raport roczny 2015 – pobierz
Opinia i Raport Uzupełniający Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Sprawozdania Finansowego – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – pobierz

Raport roczny 2015 r.

Pismo Prezesa Zarządu – pobierz
Sprawozdanie Zarządu – pobierz
Wprowadzenie do sprawozdania – pobierz
Dodatkowe noty i objaśnienia – pobierz
Raport roczny 2015 – pobierz
Ład korporacyjny – pobierz
Opinia i Raport Uzupełniający Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Sprawozdania Finansowego i Analiza – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – pobierz

Raport okresowy za IV kwartał 2015 r.

Raport okresowy za IV kwartał 2015 r. – pobierz
Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2015 r. – pobierz
Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. – pobierz

Raport okresowy za III kwartał 2015 r.

Raport okresowy za III kwartał 2015 r. – pobierz
Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015 r. – pobierz
Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. – pobierz

Raport półroczny 2015 r.

Raport półroczny 2015 – pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe – pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy- pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – pobierz
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego – pobierz
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego – pobierz

Raport okresowy za I kwartał 2015 r.

Raport okresowy za I kwartał 2015 r. – pobierz
Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 r. – pobierz
Informacja dodatkowa za I kwartał 2015 r. – pobierz

Raport skonsolidowany grupy kapitałowej 2014 r.

Pismo Prezesa Zarządu – pobierz
Sprawozdanie Zarządu – pobierz
Sprawozdanie Grupy z wprowadzeniem i notami – pobierz
Raport roczny 2014 – pobierz
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta – pobierz
Raport Uzupełniający Opinię z Badania Sprawozdania Finansowego – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – pobierz

Raport roczny 2014 r.

Pismo Prezesa Zarządu – pobierz
Sprawozdanie Zarządu – pobierz
Wprowadzenie do sprawozdania – pobierz
Dodatkowe noty i objaśnienia – pobierz
Raport roczny 2014 – pobierz
Ład korporacyjny – pobierz
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta – pobierz
Raport Uzupełniający Opinię z Badania Sprawozdania Finansowego i Analiza – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – pobierz

Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.

Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. – pobierz
Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 r. – pobierz
Informacja dodatkowa za IV kwartał 2014 r. – pobierz

Raport okresowy za III kwartał 2014 r.

Raport okresowy za III kwartał 2014 r. – pobierz
Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 r. – pobierz
Informacja dodatkowa za III kwartał 2014 r. – pobierz

Raport półroczny 2014 r.

Raport półroczny 2014 – pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe – pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy- pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – pobierz
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego – pobierz
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego – pobierz

Raport okresowy za I kwartał 2014 r.

Raport okresowy za I kwartał 2014 r. – pobierz
Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 r. – pobierz
Informacja dodatkowa za I kwartał 2014 r. – pobierz

Raport skonsolidowany grupy kapitałowej 2013 r.

Pismo Prezesa Zarządu – pobierz
Sprawozdanie Zarządu – pobierz
Sprawozdanie Grupy z wprowadzeniem i notami – pobierz
Raport roczny 2013 – pobierz
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta – pobierz
Raport Uzupełniający Opinię z Badania Sprawozdania Finansowego – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – pobierz

Raport roczny 2013 r.

Pismo Prezesa Zarządu – pobierz
Sprawozdanie Zarządu – pobierz
Wprowadzenie do sprawozdania – pobierz
Dodatkowe noty i objaśnienia – pobierz
Raport roczny 2013 – pobierz
Ład korporacyjny – pobierz
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta – pobierz
Raport Uzupełniający Opinię z Badania Sprawozdania Finansowego i Analiza – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – pobierz

Raport okresowy za IV kwartał 2013 r.

Raport okresowy za IV kwartał 2013 r. – pobierz
Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013 r. – pobierz
Informacja dodatkowa za IV kwartał 2013 r. – pobierz

Raport okresowy za III kwartał 2013 r.

Raport okresowy za III kwartał 2013 r. – pobierz
Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2013 r. – pobierz
Informacja dodatkowa za III kwartał 2013 r. – pobierz

Raport półroczny 2013 r.

Raport półroczny 2013 – pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe – pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy- pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – pobierz
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego – pobierz
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego – pobierz

Raport okresowy za I kwartał 2013 r.

Raport okresowy za I kwartał 2013 r. – pobierz
Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2013 r. – pobierz
Informacja dodatkowa za I kwartał 2013 r. – pobierz

Raport skonsolidowany grupy kapitałowej 2012 r.

Pismo Prezesa Zarządu – pobierz
Sprawozdanie Zarządu – pobierz
Sprawozdanie Grupy z wprowadzeniem i notami – pobierz
Raport roczny 2012 – pobierz
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta – pobierz
Raport Uzupełniający Opinię z Badania Sprawozdania Finansowego – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – pobierz

Raport roczny 2012 r.

Pismo Prezesa Zarządu – pobierz
Sprawozdanie Zarządu – pobierz
Wprowadzenie do sprawozdania – pobierz
Dodatkowe noty i objaśnienia – pobierz
Raport roczny 2012 – pobierz
Ład korporacyjny – pobierz
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta – pobierz
Raport Uzupełniający Opinię z Badania Sprawozdania Finansowego i Analiza – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – pobierz

Raport okresowy za IV kwartał 2012 r.

Raport okresowy za IV kwartał 2012 r. – pobierz
Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2012 r. – pobierz
Informacja dodatkowa za IV kwartał 2012 r. – pobierz

Raport okresowy za III kwartał 2012 r.

Raport okresowy za III kwartał 2012 r. – pobierz
Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2012 r. – pobierz
Informacja dodatkowa za III kwartał 2012 r. – pobierz

Raport półroczny 2012 r.

Raport półroczny 2012 – pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe – pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy- pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – pobierz
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego – pobierz
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego – pobierz

Raport okresowy za I kwartał 2012 r.

Raport okresowy za I kwartał 2012 r. – pobierz
Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2012 r. – pobierz
Informacja dodatkowa za I kwartał 2012 r. – pobierz

Raport skonsolidowany grupy kapitałowej 2011 r.

Pismo Prezesa Zarządu –pobierz
Sprawozdanie Zarządu – pobierz
Sprawozdanie Grupy z wprowadzeniem i notami –pobierz
Raport roczny 2011 –pobierz
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta – pobierz
Raport Uzupełniający Opinię z Badania Sprawozdania Finansowego – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego –pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – pobierz

Raport roczny 2011 r.

Pismo Prezesa Zarządu – pobierz
Sprawozdanie Zarządu – pobierz
Wprowadzenie do sprawozdania – pobierz
Dodatkowe noty i objaśnienia – pobierz
Raport roczny 2011 – pobierz
Ład korporacyjny – pobierz
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta – pobierz
Raport Uzupełniający Opinię z Badania Sprawozdania Finansowego i Analiza – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych pobierz

Raport okresowy za IV kwartał 2011 r.

Raport okresowy za IV kwartał 2011 r. – pobierz
Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2011 r. – pobierz
Informacja dodatkowa za IV kwartał 2011 r. – pobierz

Raport okresowy za III kwartał 2011 r.

Raport okresowy za III kwartał 2011 r. – pobierz
Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2011 r. – pobierz
Informacja dodatkowa za III kwartał 2011 r. – pobierz

Raport półroczny 2011 r.

Raport półroczny 2011 – pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe – pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy- pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – pobierz
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego – pobierz
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego – pobierz

Raport okresowy za I kwartał 2011 r.

Raport okresowy za I kwartał 2011 r. – pobierz
Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2011 r. – pobierz
Informacja dodatkowa za I kwartał 2011 r. – pobierz

Raport skonsolidowany grupy kapitałowej 2010 r.

Pismo Prezesa Zarządu – pobierz
Sprawozdanie Zarządu – pobierz
Sprawozdanie Grupy z wprowadzeniem i notami – pobierz
Raport roczny 2010 – pobierz
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta – pobierz
Raport Uzupełniający Opinię z Badania Sprawozdania Finansowego – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – pobierz

Raport roczny 2010 r.

Pismo Prezesa Zarządu – pobierz
Sprawozdanie Zarządu – pobierz
Wprowadzenie do sprawozdania – pobierz
Dodatkowe noty i objaśnienia – pobierz
Raport roczny 2010 – pobierz
Ład korporacyjny – pobierz
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta – pobierz
Raport Uzupełniający Opinię z Badania Sprawozdania Finansowego i Analiza – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – pobierz

Raport okresowy za IV kwartał 2010 r.

Raport okresowy za IV kwartał 2010 r. – pobierz
Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2010 r. – pobierz
Informacja dodatkowa za IV kwartał 2010 r. – pobierz

Raport okresowy za III kwartał 2010 r.

Raport okresowy za III kwartał 2010 r. – pobierz
Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2010 r. – pobierz
Informacja dodatkowa za III kwartał 2010 r. – pobierz

Raport półroczny 2010 r.

Raport półroczny 2010 – pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy- pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – pobierz
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego – pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe – pobierz
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego – pobierz

Raport okresowy za I kwartał 2010 r.

Raport okresowy za I kwartał 2010 r. – pobierz
Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2010 r. – pobierz
Informacja dodatkowa za I kwartał 2010 r. – pobierz

Raport skonsolidowany grupy kapitałowej 2009 r.

Pismo Prezesa Zarządu – pobierz
Sprawozdanie Zarządu – pobierz
Sprawozdanie Grupy z wprowadzeniem i notami – pobierz
Raport roczny 2009 – pobierz
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta – pobierz
Raport Uzupełniający Opinię z Badania Sprawozdania Finansowego – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – pobierz

Raport roczny 2009 r.

Pismo Prezesa Zarządu – pobierz
Sprawozdanie Zarządu – pobierz
Sprawozdanie za 2009 – pobierz
Wprowadzenie do sprawozdania – pobierz
Dodatkowe noty i objaśnienia – pobierz
Raport roczny 2009 – pobierz
Ład korporacyjny – pobierz
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta – pobierz
Raport Uzupełniający Opinię z Badania Sprawozdania Finansowego i Analiza – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – pobierz

Raport okresowy za IV kwartał 2009 r.

Raport okresowy za IV kwartał 2009 r. – pobierz
Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2009 r. – pobierz
Informacja dodatkowa za IV kwartał 2009 – pobierz

Raport okresowy za III kwartał 2009 r.

Raport okresowy za III kwartał 2009 r. – pobierz
Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2009 r. – pobierz
Informacja dodatkowa za III kwartał 2009 – pobierz

Raport półroczny 2009 r.

Raport półroczny 2009 – pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy- pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – pobierz
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego – pobierz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z notami – pobierz
Raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego – pobierz
Jednostkowe sprawozdanie finansowe z notami – pobierz

Raport okresowy za I kwartał 2009 r.

Raport okresowy za I kwartał 2009 r. – pobierz
Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2009 – pobierz

Raport skonsolidowany grupy kapitałowej 2008 r.

Pismo Prezesa Zarządu – pobierz
Sprawozdanie Zarządu – pobierz
Sprawozdanie Grupy z wprowadzeniem i notami – pobierz
Raport roczny 2008 – pobierz
Raport Uzupełniający Opinię z Badania Sprawozdania Finansowego i Analiza – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – pobierz
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta – pobierz

Raport roczny 2008 r.

Pismo Prezesa Zarządu – pobierz
Sprawozdanie Zarządu – pobierz
Sprawozdanie z wprowadzeniem i notami – pobierz
Raport roczny 2008 – pobierz
Ład korporacyjny – pobierz
Raport Uzupełniający Opinię z Badania Sprawozdania Finansowego i Analiza – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – pobierz
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta – pobierz

Raport okresowy za IV kwartał 2008 r.

Raport okresowy za IV kwartał 2008 r. – pobierz
Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2008 – pobierz

Raport okresowy za III kwartał 2008 r.

Raport okresowy za III kwartał 2008 r. – pobierz
Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2008 – pobierz

Raport półroczny 2008 r.

Raport półroczny 2008 – pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy- pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – pobierz
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego – pobierz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z notami – pobierz
Raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego – pobierz
Jednostkowe sprawozdanie finansowe z notami – pobierz

Raport okresowy za II kwartał 2008 r.

Raport okresowy za II kwartał 2008 r. – pobierz
Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2008 – pobierz

Raport okresowy za I kwartał 2008 r.

Raport okresowy za I kwartał 2008 r. – pobierz
Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2008 – pobierz

Raport skonsolidowany grupy kapitałowej 2007 r.

Pismo Prezesa Zarządu – pobierz
Sprawozdanie Zarządu – pobierz
Sprawozdanie Grupy z wprowadzeniem i notami – pobierz
Raport roczny 2007 – pobierz
Raport Uzupełniający Opinię z Badania Sprawozdania Finansowego i Analiza – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – pobierz
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta – pobierz

Raport roczny 2007 r.

Pismo Prezesa Zarządu – pobierz
Sprawozdanie Zarządu – pobierz
Sprawozdanie z wprowadzeniem i notami – pobierz
Raport roczny 2007 – pobierz
Ład korporacyjny – pobierz
Raport Uzupełniający Opinię z Badania Sprawozdania Finansowego i Analiza – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – pobierz
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta – pobierz

Raport okresowy za IV kwartał 2007 r. – korekta

Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2007 r. – pobierz
Korekta sprawozdania finansowego za IV kwartał 2007 – pobierz

Raport okresowy za IV kwartał 2007 r.

Raport okresowy za IV kwartał 2007 r. – pobierz
Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2007 – pobierz

Raport okresowy za III kwartał 2007 r.

Raport okresowy za III kwartał 2007 r. – pobierz
Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2007 – pobierz

Raport półroczny  2007 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego – pobierz
Sprawozdanie Zarządu Spółki za I półrocze 2007 – pobierz
Raport półroczny 2007 – pobierz
Oświadczenie Zarządu – pobierz
Raporty z badania – pobierz
Informacja dodatkowa – pobierz

Raport okresowy za II kwartał 2007 r.

Raport okresowy za II kwartał 2007 r. – pobierz
Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2007 – pobierz

Raport okresowy za I kwartał 2007 r.

Raport okresowy za I kwartał 2007 r. – pobierz
Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 – pobierz

Raport roczny 2006 r.

Pismo Prezesa Zarządu – pobierz
Sprawozdanie Zarządu – pobierz
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego – pobierz
Raport roczny 2006 – pobierz
Raport Uzupełniający Opinię z Badania Sprawozdania Finansowego i Analiza – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego – pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – pobierz
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta – pobierz
Dodatkowe noty objaśniające – pobierz

Raport okresowy za IV kwartał 2006 r.

Raport okresowy za IV kwartał 2006 r. – pobierz
Informacja dodatkowa za IV kwartał 2006 r. – pobierz
Pozostałe informacje zgodnie z rozporządzeniem – pobierz

Prospekt emisyjny

Prospekt emisyjny spółki LSI Software – pobierz